Student 2021

Publicerad: 2021-05-28 13:07:00

Så här ser planeringen för student GS 2018 ut.

 

 

 

Student GS18 2021 

 

Studentmiddag- kommer att genomföras klassvis under två kvällar. 

3A tisdag 8 juni, Bruksmässen, tid meddelas senare 

3B onsdag 9 juni, Bruksmässen, tid meddelas senare 

 

Studentdagen torsdag 10 juni 2021 

3A 

7.45 Samling på skolan och fotografering 

8.00 Studentceremoni startar 

9.30 Utspring på skolans baksida (vid gräsmattan). Alla elever får ha fyra anhöriga på plats vid utspringet, namn på dessa personer anmäls till mentor senast 4 juni 2021. 

 

3B 

10.00 Samling på skolan och fotografering 

10.15 Studentceremoni startar 

11.45 Utspring på skolans baksida (vid gräsmattan). Alla elever får ha fyra anhöriga på plats vid utspringet, namn på dessa personer anmäls till mentor senast 4 juni 2021.