APL-Arbetsplatsförlagt lärande och sommarjobb

Praktik

Som en del av utbildningen på Göranssonska Skolan får våra elever 17 veckors APL på Sandvik. APL-perioderna är viktiga och ger eleverna insyn i produktionsprocessen, till exempel produktutveckling, underhåll, tillverkning och forskning.

För att få insyn i andra arbetskulturer har eleverna möjligheten att i mån av plats få fyra veckors APL på något av Sandviks bolag utomlands. Även APL-tiden utomlands är en del av utbildningen på Göranssonska Skolan och Sandvik betalar resa och logi. 

För att få än mer erfarenhet av industrin har alla elever möjlighet att sommarjobba på Sandvik i Sandviken.